Waarom eGPO?

De patiënt centraal

Dit is meneer van Dam, 83 jaar en wil graag zelfstandig thuis blijven wonen. Hij is kwetsbaar en heeft meerdere problemen welke door de huisarts en wijkverpleegkundige zijn gesignaleerd. Met behulp van eGPO is meneer van Dam in beeld bij betrokken zorgverleners uit verschillende disciplines en worden er haalbare doelen gesteld om aan zijn kern- en belevingswaarden te voldoen.

eGPO is als hulpmiddel geschikt voor elke patiënt waarbij meerdere zorgverleners betrokken zijn en ondersteunt het de communicatie en coördinatie. Ook bij een gezin met problemen waarbij meerdere zorgverleners en het sociale domein betrokken zijn, komt het de samenwerking ten goede en is men realtime op de hoogte van elkaars taken en verantwoordelijkheden.

patiëntenportaal

Betere zorg

eGPO draagt bij aan het leveren van doelmatige zorg en aan taaksubstitutie van bijvoorbeeld de huisarts naar de wijkverpleegkundige. Het meest opvallende effect van eGPO is dat de betrokkenen aangeven dat het werkplezier er flink mee wordt verhoogd en dat er meer respect is voor de professionele expertise van elkaar.

In complexe zorg speelt regie een cruciale rol. Regie voeren is echter meer dan in gesprek blijven met je patiënt. Wat er aan zorg geregeld wordt voor de patiënt, wordt in eGPO vastgelegd. Geen actie wordt daarmee dubbel uitgevoerd of vergeten. Dat scheelt veel irritatie of erger, fouten. Patiënten en mantelzorgers met een zorgplan in eGPO geven aan dat ze veel beter geïnformeerd zijn.

Betere samenwerking

eGPO biedt een oplossing waarbij de implementatiestrategie om routines te veranderen en een meer holistische benadering te omarmen centraal staat.

In het KNMG rapport Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg, dat door zowel eerstelijnsberoepsgroepsverenigingen als het NPCF onderschreven is, wordt het belang aangegeven van beschikbaarheid van up-to-date informatie over het zorgplan van een patiënt bij multidisciplinaire zorg. eGPO geeft de zorgverleners én de patiënten direct realtime inzicht in de relevante zorgplannen en inventarisaties. De zorgverleners worden proactief door het eGPO geïnformeerd bij relevante mutaties zonder dat daar veel inspanningen voor nodig zijn.

Wij snappen dat je meer wilt weten

Bekijk daarom onderstaande video en lees het verhaal van Truus.

Ik wil graag weten...

Is eGPO wel veilig?

Ja, je gegevens worden op een beveiligde server (=centrale computer) opgeslagen. Deze is alleen toegankelijk voor speciaal aangewezen medewerkers die met een iris-scan toegang krijgen tot het gebouw waar de gegevens bewaard worden. Gekwalificeerde ICT deskundigen houden de beveiliging van de server en uw gegevens 7 dagen per week 24 uur per dag in de gaten. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor hulpverleners die ook daadwerkelijk zorg aan jou verlenen. Het systeem voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan zorgapplicaties.

Werkt eGPO alleen voor de ouderenzorg of is het voor meerdere doelgroepen geschikt?

eGPO is als hulpmiddel geschikt voor elke patiënt waarbij meerdere zorgverleners betrokken zijn. Dit staat los van de diagnose van een patiënt. Wij gaan uit van een persoon met meerdere problemen die hem of haar hinderen in doen wat hij/zij belangrijk vindt in zijn/haar leven. Zo kan eGPO bij uitstek ingezet worden om de communicatie en coördinatie te ondersteunen rondom een 15 jarige jongen met psychische problemen of een probleemgezin waarbij meerdere zorgverleners en het sociale domein moeten samenwerken en op de hoogte moeten zijn van elkaars taken.

Vervangt eGPO mijn huidige registratie- en/of declaratiesysteem?

Nee, eGPO is juist een aanvulling. eGPO is geen registratie/declaratie systeem, maar een communicatie en coördinatie systeem. De registratie van het zorgproces van elke betrokken zorgverlener vindt plaats in zijn of haar eigen systeem en alleen de informatie die noodzakelijk is om te communiceren en zorg te coördineren wordt gedeeld in het eGPO. Hierdoor blijft eGPO helder en overzichtelijk en heb je geen overkill aan informatie.

Leidt het gebruik van eGPO tot meer administratie?

Nee, op de langere termijn niet. Je blijft in 2 systemen werken, echter is de informatie die in eGPO staat niet hetzelfde als in het registratie/declaratie systeem. eGPO vervangt de brieven, mail, fax, telefoontjes en berichten aan andere zorgverleners. Op den duur zou het zelfs zo kunnen zijn dat er minder frequent MDO’s nodig zijn.

Wat kost eGPO?

Er is een prijslijst voor eGPO op aanvraag beschikbaar met de prijzen per gebruiker. Op basis daarvan maken wij met onze klanten maatwerkafspraken. De prijs van eGPO is dus afhankelijk van de situatie, de grootte van de regio en het potentiële aantal zorgverleners dat ermee gaat werken.

Contact

Heb je vragen over eGPO, neem dan contact op via:

E-mail:
info@egpo.nl

Telefoon:
0182 – 621 110