Vraag & Antwoord

Wij snappen dat je meer wilt weten. In onderstaande Vraag & Antwoord verduidelijken wij nog een aantal zaken. Mocht je een vraag hebben die hier niet tussen staat, neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden je vraag met veel plezier.

Voor wie is eGPO?

Voor hulpverleners die in de wijk betrokken zijn bij complexe zorg voor thuiswonende mensen is eGPO een handig hulpmiddel. Het is geen nieuw dossier maar een communicatie en coördinatiemiddel. eGPO is bij uitstek geschikt voor sociale wijkteams die domeinoverschrijdend samenwerken en zorgdragen voor mensen die naast complexe zorg ook problemen ondervinden op het gebied van huisvesting, schuldhulpverlening en bijvoorbeeld justitie.

Gebruik van eGPO werkt kostenbesparend door efficiëntere MDO’s, minder en betere besprekingen, minder tijdrovende communicatie zoals voicemails, telefoontjes en tijdsbesparing in terugkoppeling van bijvoorbeeld de huisarts naar patiënt of mantelzorgers.

 

Is eGPO wel veilig?

Ja, je gegevens worden op een beveiligde server (=centrale computer) opgeslagen. Deze is alleen toegankelijk voor speciaal aangewezen medewerkers die met een iris-scan toegang krijgen tot het gebouw waar de gegevens bewaard worden. Gekwalificeerde ICT deskundigen houden de beveiliging van de server en uw gegevens 7 dagen per week 24 uur per dag in de gaten. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor hulpverleners die ook daadwerkelijk zorg aan jou verlenen. Het systeem voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan zorgapplicaties.

Is eGPO net zoiets als het Landelijk EPD?

Nee, eGPO is een hulpmiddel om de communicatie tussen zorgverleners onderling en de communicatie tussen zorgverleners en patiënten te vereenvoudigen. Zorgverleners beschikken over eigen informatiesystemen om patiëntgegevens in te bewaren. Het eGPO vervangt deze systemen niet. In tegenstelling tot het landelijk EPD zijn patiëntgegevens niet opvraagbaar, maar alleen toegankelijk voor zorgverleners die al een behandelrelatie hebben met de patiënt.

Welke informatie wordt er over mij in eGPO gezet?

In eGPO worden je contactgegevens bewaard en de gegevens die nodig zijn om de zorg goed af te kunnen stemmen. Dat kan voor iedere situatie verschillend zijn. Zorgverleners houden met het invullen van de gegevens in eGPO altijd rekening welke informatie wel of niet gedeeld mag worden. Voor het gebruik van eGPO werd deze informatie vooral telefonisch of via brieven of faxen uitgewisseld. Je kan te allen tijde informatie opvragen bij jouw zorgverlener welke gegevens er over jou bewaard worden.

Kan ik als patiënt zelf ook in eGPO kijken?

Ja, dat is mogelijk. Volgens de Wet op Geneeskundige Behandeling is je zorgverlener altijd verplicht inzage in al je medische dossiers te geven. Jouw zorgverlener kan zelfs  inloggegevens verstrekken voor het patiënt portaal van eGPO.

Moet ik als patiënt betalen voor eGPO?

Nee, eGPO is gratis voor patiënten. Jouw zorgverlener heeft een abonnement afgesloten voor eGPO en kan iedere patiënt waarvoor samenwerking met collega’s nodig is erin plaatsen. Dit gebeurt uiteraard alleen met instemming van de patiënt.

Koppelt eGPO met mijn HIS/FIS/KIS?

Wij hebben met een aantal leveranciers al afspraken gemaakt over een koppeling met de bestaande systemen. Zo zijn er al een aantal leveranciers die voorzien in een Single Sign On. Mocht eGPO met jouw HIS/KIS/FIS  leverancier nog geen koppeling hebben, laat het ons dan weten. Wij hebben in ieder geval alles klaar staan om te koppelen.

Leidt het gebruik van eGPO tot meer administratie?

Nee, op de langere termijn niet. Je blijft in 2 systemen werken, echter is de informatie die in eGPO staat niet hetzelfde als in het registratie/declaratie systeem. eGPO vervangt de brieven, mail, fax, telefoontjes en berichten aan andere zorgverleners. Op den duur zou het zelfs zo kunnen zijn dat er minder frequent MDO’s nodig zijn.

Vervangt eGPO mijn huidige registratie- en/of declaratiesysteem?

Nee, eGPO is juist een aanvulling. eGPO is geen registratie/declaratie systeem, maar een communicatie en coördinatie systeem. De registratie van het zorgproces van elke betrokken zorgverlener vindt plaats in zijn of haar eigen systeem en alleen de informatie die noodzakelijk is om te communiceren en zorg te coördineren wordt gedeeld in het eGPO. Hierdoor blijft eGPO helder en overzichtelijk en heb je geen overkill aan informatie.

Hoeveel tijd neemt het in beslag om een multidisciplinair zorgactieplan in eGPO aan te maken?

Het is mogelijk om binnen 15 minuten een multidisciplinair zorgactieplan aan te maken waarbij alle betrokkenen zijn uitgenodigd en de zorgacties zijn uitgezet naar de juiste personen.

Hoe gaat de implementatie van eGPO in z'n werk?

Bij de implementatie van eGPO maken we gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten en van onze opgedane ervaringen in de afgelopen [10-15] jaar als IT leverancier voor zorgverleners. Bij aanvang wordt er middels een vragenlijst in kaart gebracht waar de grootste uitdagingen liggen en op basis daarvan wordt er een implementatiestrategie gekozen. Uiteraard alles in samenwerking met de klant. Ter ondersteuning hebben we een implementatiemap ontwikkeld die handige tips en tricks bevat en als een handleiding fungeert tijdens het gehele proces. Daarnaast voorzien we de klant periodiek van informatie en data over de voortgang. Last but not least hebben we onze EHBI (eerste hulp bij implementatie) man die vliegensvlug ter plaatse kan zijn voor specifieke vragen.

Werkt eGPO alleen voor de ouderenzorg of is het voor meerdere doelgroepen geschikt?

eGPO is als hulpmiddel geschikt voor elke patiënt waarbij meerdere zorgverleners betrokken zijn. Dit staat los van de diagnose van een patiënt. Wij gaan uit van een persoon met meerdere problemen die hem of haar hinderen in doen wat hij/zij belangrijk vindt in zijn/haar leven. Zo kan eGPO bij uitstek ingezet worden om de communicatie en coördinatie te ondersteunen rondom een 15 jarige jongen met psychische problemen of een probleemgezin waarbij meerdere zorgverleners en het sociale domein moeten samenwerken en op de hoogte moeten zijn van elkaars taken.

Wie werken er al met eGPO?

eGPO is op grote schaal geïmplementeerd in de regio Haaglanden, de gehele provincie Drenthe, regio Zaanstreek Waterland, Kop van Noord Holland, Doesburg, Tilburg, Westelijke Mijnstreek en het eiland Texel.

Wat kost eGPO?

Er is een prijslijst voor eGPO op aanvraag beschikbaar met de prijzen per gebruiker. Op basis daarvan maken wij met onze klanten maatwerkafspraken. De prijs van eGPO is dus afhankelijk van de situatie, de grootte van de regio en het potentiële aantal zorgverleners dat ermee gaat werken.

Wat zijn de financieringsmogelijkheden van een implementatietraject eGPO?
  1. Investeren met eigen financiële middelen of met gezamenlijke financiële middelen van partners in een samenwerkingsverband
  2. Regionale stimuleringsmogelijkheden, afhankelijk van de provincie en/of gemeente (nieuwe WMO)
  3. Innovatiefondsen van zorgverzekeraars als Achmea, De Friesland Zorgverzekeraar, CZ en Fonds NutsOhra.
  4. Fondsen gericht op specifieke doelgroepen, zoals ouderen, en gezondheidsfondsen, zoals Aids Fonds, Epilepsie Fonds (wetenschappelijke onderzoek), Hersenstichting Nederland, KWF Kankerbestrijding, Longfonds, Nederlandse Brandwonden Stichting, Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting en het Reumafonds.