Voor wie is eGPO?

Voor hulpverleners die in de wijk betrokken zijn bij complexe zorg voor thuiswonende mensen is eGPO een handig hulpmiddel. Het is geen nieuw dossier maar een communicatie en coördinatiemiddel. eGPO is bij uitstek geschikt voor sociale wijkteams die domeinoverschrijdend samenwerken en zorgdragen voor mensen die naast complexe zorg ook problemen ondervinden op het gebied van huisvesting, schuldhulpverlening en bijvoorbeeld justitie.

Gebruik van eGPO werkt kostenbesparend door efficiëntere MDO’s, minder en betere besprekingen, minder tijdrovende communicatie zoals voicemails, telefoontjes en tijdsbesparing in terugkoppeling van bijvoorbeeld de huisarts naar patiënt of mantelzorgers.