Terug naar overzicht

Liesbeth Vos en Roos Daan – kaderhuisartsen ouderengeneeskunde

IMG_2671In de huisartsengroep Purmerpoort uit Purmerend hebben 15 huisartsen onder de leiding van Liesbeth Vos en Roos Daan, kaderhuisartsen ouderengeneeskunde, het initiatief genomen de ouderenzorg nog beter op de kaart te zetten. In april 2015 zijn zij het project ‘Elektronisch Multidisciplinair Gestructureerd Patienten Overleg voor kwetsbare ouderen’ gestart. Achmea financiert deze pilot als innovatief project in segment 3.

8 huisartspraktijken maken inmiddels gebruik van het eGPO. Zij werken hierbij nauw samen met zo’n 50 overige zorgverleners (Specialist Ouderengeneeskunde, Casemanagers, paramedische zorg en wijkzorg). Het resultaat is dat er digitaal efficiënt multidisciplinair wordt samen gewerkt en dat elke kwetsbare oudere een zorgbehandelplan krijgt.

Het afgelopen jaar is een aantal avonden georganiseerd over eGPO. Naast kennismaken met elkaar werd er tijdens deze avonden nader uitleg gegeven en werden knelpunten besproken.

De deelnemende praktijken en overige zorgverleners zijn erg enthousiast om de samenwerking rond de kwetsbare oudere op deze manier te intensiveren.