Terug naar overzicht

Ron Wissink – directeur HZD

ron wissink“Het communicatiemiddel eGPO maakt het mogelijk om de samenwerking en communicatie tussen alle betrokkenen rond (en met) de patiënt op een effectieve manier te regelen en te bewaken”

Van 1 maart 2014 tot en met 31 maart 2015 heeft de HZD zich bezig gehouden met het project Kwetsbare Ouderen in Drenthe. Belangrijk onderdeel van dit project was de pilot: tien huisartsenpraktijken zijn gaan werken met het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen en hebben eGPO uitgetest. De pilot is zeer succesvol verlopen en 15 april jongstleden is er een contract getekend tussen eGPO en HZD. Het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen, met eGPO als standaard communicatiemiddel, wordt in 2015 verder uitgerold. Daarbij is de intentie uitgesproken om het zorgprogramma uiteindelijk provincie breed in te gaan zetten. Samen met de HZD zullen we tevens onderzoeken hoe eGPO van toegevoegde waarde kan zijn voor andere patiëntpopulaties.

Als huisartsenpraktijken gaan werken volgens het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen, houdt dat onder andere in dat de kwetsbare ouderen in kaart worden gebracht, er een praktijkprotocol wordt opgesteld en dat er een netwerk van samenwerkingspartners wordt opgebouwd. Alle bij de kwetsbare oudere betrokken partijen – bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige, POH, huisarts en mantelzorger – kunnen eGPO gebruiken om met elkaar te communiceren. Binnen het zorgprogramma heeft eGPO dus een belangrijke ondersteunende functie.

“Het communicatiemiddel eGPO maakt het mogelijk om de samenwerking en communicatie tussen alle betrokkenen rond (en met) de patiënt op een effectieve manier te regelen en te bewaken”, aldus Ron Wissink, directeur bij de HZD. Hieraan voegt hij toe: “Tijdens het implementatietraject is er een prima samenwerking geweest met de mensen van eGPO. Zo zijn er gezamenlijk een aantal bijeenkomsten georganiseerd om geïnteresseerden te informeren en te motiveren”.

“De zorg is niet overal wijkgebonden georganiseerd, terwijl je vooral in de ouderenzorg geregeld met verschillende zorgverleners communiceert, zoals de wijkverpleging, fysiotherapie, Wmo-medewerkers en de specialist ouderengeneeskunde”, vertelt Wissink. “Natuurlijk kun je elkaar mailen maar dat is niet veilig. En bellen kost veel tijd. Dus gingen we met HZD op zoek naar een veilig communicatiemiddel. Dat werd eGPO, ook omdat het aansluit op huisartseninformatiesystemen. Het is alleen bedoeld als communicatiemiddel zonder dat het de eigen systemen beïnvloedt. En heel belangrijk, eGPO voorkomt dubbele registratie.”