Terug naar overzicht

Truus Luten – kaderhuisarts ouderengeneeskunde

egpo-ouderen-030615_001“Als je je verdiept in de zorg voor de kwetsbare ouderen, dan ontstaat vanzelf de behoefte aan een beveiligd communicatiemiddel als eGPO”

Truus Luten-van Overbeeke van Huisartsenpraktijk Stationsstraat in Hoogeveen is lid van HZD. Ze is een bevlogen kaderhuisarts en neemt deel aan een werkgroep binnen HZD die samenwerking stimuleert tussen professionals en organisaties die betrokken zijn bij kwetsbare ouderen in Drenthe. Het doel is dat deze ouderen zo lang mogelijk in optimale gezondheid in hun voorkeursomgeving kunnen blijven wonen.

Luten heeft in haar carrière als huisarts de zorg per patiënt intensiever zien worden. Niet alleen door de vergrijzing maar ook door uitbreiding van preventieve taken bij mensen met hart- en vaatproblemen én COPD, en door de strengere kwaliteitseisen. Dit is terug te zien in cijfers van het NIVEL: de contactfrequentie in de huisartsenpraktijk neemt toe. Luten heeft een praktijk met veel oudere patiënten en besloot daarom vijf jaar geleden de tweejarige opleiding tot kaderhuisarts te volgen. Vervolgens ontwikkelde ze een lessenreeks over ouderenzorg voor praktijkondersteuners. De scholing bleek zo succesvol dat HZD de organisatie van het onderwijs onlangs heeft overgenomen. HZD organiseert in de ouderenzorg via een pilot in twee fasen: huisartsen en praktijkondersteuners volgen eerst de scholing over ouderenzorg, vervolgens wordt eGPO als communicatiemiddel ter beschikking gesteld om de zorg voor de kwetsbare ouderen te optimaliseren.

eGPO kan bij meer kwetsbare patiënten als een goed communicatiemiddel dienen. Hierover heeft HZD intensief overleg met diverse gemeenten en thuiszorgorganisaties in Drenthe. Het mooie is dat elke organisatie haar eigen registratiesystemen behoudt en dat er geen dossiers gedeeld hoeven te worden. Je communiceert met elkaar op een veilige en efficiënte manier, zeker vergeleken het zorgboek dat thuis bij patiënten ligt en waarin iedereen kan meekijken. eGPO wordt nu ook ingezet in de jeugdzorg en de psychiatrie.

Luten vindt het een groot voordeel dat eGPO voor iedereen begrijpelijk is. “Het zorgactieplan gebruikt taal die iedereen begrijpt, zowel de thuiszorg als de gemeente, de maatschappelijk werker, de fysiotherapeut en de huisarts. eGPO werkt met acties in herkenbare zorgdomeinen als somatisch, functioneel, maatschappelijk, psychisch en communicatief. Hiermee is duidelijker welke zorgverlener betrokken is bij welk deel van de zorgvraag.” “Met eGPO kun je met alle betrokkenen communiceren, wie het ook zijn en welke zorg er ook nodig is”, gaat Luten verder. “Het netwerk in de ouderenzorg is niet voor elke patiënt gelijk, en dat maakt eGPO zo handig. Je creëert per patiënt een netwerkje en wisselt informatie uit. Iedere zorgverlener kan er zijn eigen systeem op aansluiten. Ik ben vanuit mijn huisartseninformatiesysteem met één klik direct in het dossier van een patiënt in eGPO.”

Dankzij eGPO leer ik de zorgverleners in de wijk kennen. Je voegt elkaar gemakkelijk toe aan het zorgactieplan en komt zo met elkaar in contact. eGPO verkort de communicatielijnen. Hoe je het wendt of keert, de behoefte aan een beveiligd communicatieplatform wordt steeds sterker. Elkaar blijven zien in het multidisciplinair overleg is prachtig, maar niet altijd te regelen want het kost te veel tijd. eGPO ontlast ons, ik merk nu al dat we minder telefoontjes krijgen. En vooral, de patiënten en de mantelzorgers zijn blij. Ze hebben het idee dat we nog beter op ze letten, ook omdat ze zelf kunnen meekijken in eGPO. Het papieren zorgboek wordt hier en daar al niet meer gebruikt.