Terug naar overzicht

Mevrouw van Duin – cliënt

egpo_ouderen_1Dit is mevrouw van Duin, 89 jaar en sinds kort weer zelfstandig thuiswonend. Het had niet veel gescheeld of mevrouw van Duin had naar een verzorgingstehuis moeten verhuizen omdat ze niet meer voor zichzelf kon zorgen. De wijkverpleegkundige signaleerde de schrijnende situatie van mevrouw van Duin bij de huisarts en zij zijn samen in actie gekomen. Met behulp van eGPO werd er een zorgactieplan opgesteld en werd familie en de buurvrouw gemobiliseerd om er alles aan te doen om mevrouw van Duin thuis te houden want dat is wat zij het allerliefste wilde. De verschillende problemen werden 1 voor 1 aangepakt en er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Binnen 2 maanden was de onhoudbare situatie omgezet naar een omgeving waarin mevrouw van Duin weer fit en gelukkig in haar eigen huis woont. Nu houdt iedereen vinger aan de pols, de buurvrouw houdt elke dag in de gaten of de gordijnen open zijn en de huisarts komt 1 x per 3 weken langs om te kijken hoe het nu gaat.