Terug naar overzicht

Ay Yin Ang – fysiotherapeut

praktijk_uitgelicht“Je kunt elkaar niet voor elk wissewasje gaan bellen. Veel kwetsbare patiënten hebben met meer zorgverleners tegelijk te maken, maar dat die zorgverleners elkaar van alles op de hoogte houden, dat gaat je met bellen niet lukken. Bellen breekt in op je werk, dat is storend. Er moet echt iets aan de hand zijn, wil je dat als zorgverlener doen. Met eGPO communiceer je wanneer het jou uitkomt. Elke zorgverlener stel je automatisch op de hoogte”, zegt Ay Yin Ang. Hij komt net terug van twee huisbezoeken.

Ang is mede-eigenaar van Fysiotherapie en Training Centrum Zuidwolde, een praktijk met een allround functie in Drenthe. De praktijk voorziet met acht medewerkers en twee vestigingen niet alleen in een lokale behoefte aan zorg. Ook veel patiënten uit omliggende gemeenten weten de praktijk te vinden. De praktijk is onlangs gaan werken met eGPO om de zorg rondom kwetsbare patiënten coördineren.
De huisartsen nemen via Huisartsenzorg Drenthe deel aan een pilot in multidisciplinaire samenwerking. Daarin wordt een wijknetwerk opgezet om geïntegreerde ouderenzorg beter te borgen.
De zorgverleners uit het wijknetwerk maken gebruik van eGPO. De huisartsen nodigden Ang uit omdat hij als geriatriefysiotherapeut veel kwetsbare ouderen behandelt. De huisartsen vroegen Ang mee naar een kennismakingsavond over eGPO.

Ik gebruik eGPO voor patiënten bij wie meer zorgverleners betrokken zijn, zoals de huisarts, thuiszorg, mantelzorgers, de ergotherapeut, maatschappelijk werk of de wijkverpleegkundige. Samen hebben we als doel de patiënt zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.
In de pilot is afgesproken dat de huisarts voorlopig casemanager is en de patiënten in eGPO zet. “In feite kan elke zorgverlener dat doen, om vervolgens andere zorgverleners uit te nodigen die ook bij de patiënt betrokken zijn”, legt Ang uit. “Sinds we meedoen, weten andere zorgverleners wat we met deze patiënten doen aan fysiotherapie. En ik weet wat zij aan zorg leveren en wat er verder bij de patiënten speelt. Heb ik een specifieke vraag, dan zet ik die uit naar de desbetreffende zorgverlener. Die wordt automatisch geattendeerd op het geven van feedback. Samen vormen we zo een online dossier rondom de patiënt.”

Ang vindt eGPO een goed communicatiesysteem maar het is wel weer iets extra’s, zegt hij. “Je moet je eerst in eGPO verdiepen, al moet ik zeggen dat ik geen online cursus nodig had om te snappen wat ik moest doen. “De koppeling met Intramed maakt het voor ons erg gemakkelijk. Al zijn we er nog maar net mee begonnen, ik voorzie al dat het ons veel tijd gaat schelen. Er komt meer zorg in de wijk, die ontwikkeling is gaande. Daarin heeft fysiotherapie een belangrijke rol. Door wijzigingen in de zorgzwaartepakketten en de transitie van zorg naar de gemeente, blijven meer mensen in de thuissituatie. Daardoor zullen we meer multidisciplinair moeten gaan werken.”

“Ik zie nu veel mensen met dementie, die kwam ik eerder nooit tegen. Nu regelmatig. Ik ben er net nog bij twee thuis geweest, ze zijn niet meer in staat om naar de praktijk te komen. De fysiotherapie groeit als het ware mee met de gezondheid van de patiënt. Daarbij biedt eGPO een effectief communicatieplatform. De pilot in Drenthe is gericht op geïntegreerde ouderenzorg maar eGPO is ook geschikt voor de communicatie over en met bijvoorbeeld oncologische patiënten of mensen met diabetes. Dankzij eGPO kunnen zorgverleners efficiënt communiceren zodat mensen thuis kunnen blijven wonen.”