eGPO

Betere zorg met eGPO

In de zorg krijgen patiënten vaak te maken met verschillende zorgverleners. Van artsen die behandelplannen opstellen tot mantelzorgers die ook een steentje bijdragen. Voor de communicatie tussen deze zorgverleners, de patiënt en de familieleden van de patiënt heeft eGPO een platform ontworpen.

Het elektronisch gestructureerd patiënten overleg (eGPO) is een tool om communicatie en coördinatie in de zorg te ondersteunen en gemakkelijker te maken. EGPO is geschikt voor patiënten met zorgvraagstukken

waarbij meerdere zorgverleners betrokken zijn. Het maakt het behandelplan voor zowel de patiënt als voor de directe omgeving van de patiënt overzichtelijk, omdat alle informatie wordt gebundeld in één tool.

Elektronisch Gestructureerd Patiënten Overleg

EGPO is gemaakt voor en met zorgverleners om ervoor te zorgen dat communicatie en coördinatie van multidisciplinaire zorg verbeterd en gemakkelijker wordt. Het is meer dan alleen de app en het webportaal. Met eGPO wordt een zorgvuldig samenwerkingstraject begeleid, waarin er fijn met alle betrokkenen samengewerkt kan worden. Dit hulpmiddel heeft als doel dat de patiënt de beste begeleiding, verpleging en behandeling krijgt. Lees meer over de tool op de pagina werking van eGPO.

Wij begrijpen dat ieder zorgvraagstuk anders is en u veel vragen heeft over de zorg. Wilt u weten waar het elektronisch gestructureerd patiënten overleg u bij kan ondersteunen? Neem dan contact met ons op.