Terug naar overzicht

Een patiëntdossier exporteren

Om het dossier van een patiënt te exporteren neem je de volgende stappen:

  • Open het te exporteren dossier
  • Klik op opties en klik daar op ‘dossier exporteren naar PDF’ of op ‘dossier exporteren naar Excel’

De export is inclusief afgenomen vragenlijsten, de chat-geschiedenis kan niet geëxporteerd worden.